Doelgroeponderzoek behoud

Diepgaand inzicht in de drijfveren van 18-25 en 35-45 jarige oud-hockeyers vanuit een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek, inclusief gerichte oplossingsrichtingen voor behoud.

Succes van de aanpak: context mapping onderzoek om de echte achterliggende stopredenen van hockeyers te achterhalen.

(2015 – vanuit VODW)
Client:KNHB