Strategie 2020

Een krachtig, kort en bondig strategisch meerjarenbeleidsplan met een duidelijke focus op vier thema’s vol ambitie om hockey in Nederland weer een stap verder te brengen.

Succes van de aanpak: van begin tot eind betrekken van de belangrijkste doelgroep om de strategie succesvol te laten zijn: de verenigingen.

(2013 – vanuit VODW)
Client:KNHB