6 weetjes over millenials en sportorganisaties

Leren vissen: 6 weetjes over Millennials en sportorganisaties

De nieuwe generatie is lui. Ze willen zich nergens voor inzetten en nergens aan vastleggen. Ze doen alleen waar ze zelf zin in hebben en houden geen rekening met anderen. Ze hoppen van baan naar baan en zijn niet loyaal. Dit is zo’n beetje de algemene omschrijving van de nieuwe generatie: de Millennials. Maar is dat wel echt zo…?  

Veel sportorganisaties, in alle soorten en maten, lopen aan tegen het betrekken van de nieuwe generatie: de Millennials. Sportverenigingen hebben het lastig vrijwilligers te trekken. Sportbonden hebben het lastig jongeren in hun besturen te krijgen. En, waar veel sportorganisaties meer en meer tegen aan gaan lopen naar mijn verwachting, is dat het moeilijk wordt jong talent aan te trekken en vast te houden in de organisatie. Waarom? Mijns inziens niet omdat deze doelgroep niet wil. Wel omdat de manier van organiseren en besturen niet aansluit.

Millennials: de basis

Hokjesdenken is gevaarlijk generaliserend maar soms wel handig. Dat geldt ook voor het duiden van generaties. Natuurlijk is het zo dat wanneer je een omschrijving geeft van een generatie, niet iedereen binnen die generatie zich daardoor aangesproken voelt. Dat geldt overigens, niet verrassend, vaker voor de negatieve aspecten dan voor de positieve aspecten.

De Millennial generatie beschrijft iedereen geboren na 1985. Deze generatie wordt ook wel Generatie Z genoemd, simpelweg omdat hij na de generaties X en Y komt. Er zijn een paar belangrijke lijnen te ontdekken tussen deze generaties. Van X naar Y en naar Z krijgen de generaties meer behoefte aan vrijheid en flexibiliteit. Dat gevoel van vrijheid heeft deze generatie overigens ook deels van hun ouders: de babyboomers die in de jaren 60 en 70 vrijheid op het spirituele en seksuele vlak zochten. Voor de Millennial generatie gaat deze behoefte aan vrijheid en flexibiliteit echter veel verder. Een andere lijn is die van vervagende grenzen. Fysieke grenzen tussen landen verdwijnen en de hele wereld ligt aan onze voeten dankzij het internet. Maar ook grenzen tussen bijvoorbeeld studie, vrije tijd en werk, tussen jong en oud en tussen subculturen verdwijnen. Ook hiërarchische grenzen vervagen, als het aan Millennials ligt. Wil je meer weten over deze generatie in het algemeen, bekijk dan onderstaande filmpjes.

Zes essentiële weetjes over Millennials

Ik heb zes weetjes over Millennials opgenomen in dit artikel. Zes weetjes die, wat mij betreft, gezamenlijk een goed beeld schetsen van deze generatie en die relevant zijn voor het betrekken van Millennials bij sportorganisaties, betaald of vrijwillig.

1.      Millennials zijn constant verbonden maar hechten veel waarde aan F2F contact en real life ervaringen

Het gebruik van ‘nieuwe’ media is echt een randvoorwaarde in de omgang met Millennials. Van appgroepjes tot Instagram, dat zijn de kanalen die deze doelgroep gebruikt om met elkaar te communiceren. Zeker waar het snel en efficiënt kan, hebben digitale media de voorkeur. Maar het is een misvatting dat deze generatie alleen in zijn of haar telefoon leeft. Het is juist ook deze generatie die op zoek is naar real life ervaringen: memorabele ervaringen om te delen met anderen. Het is niet voor niets dat de meer extreme sporten zo in opkomst zijn. Maar ook het succes van festivals, in allerlei vormen, en het maken van verre reizen zijn uitingen van deze zoektocht naar mooie ervaringen.

2.      Millennials zijn de drijvende kracht achter de ‘deeleconomie’.

De deeleconomie gaat over het niet meer per se willen bezitten van goederen maar om het kunnen gebruiken ervan. Bekende voorbeelden zijn Car2Go en Peerby, respectievelijk het kunnen ‘lenen’ van een auto op het moment dat je er eentje nodig hebt en het ‘lenen’ van materialen (boormachines, grasmaaiers, etc.) van mensen bij jou in de buurt. Millennials zijn de drijvende kracht achter deze nieuwe economie. Het belangrijkste onderliggende inzicht is dat deze generatie veel minder waarde hecht aan bezit. Het ‘bezitten’ van een mooie auto geeft bijvoorbeeld helemaal geen status meer. En daar raken we het woord ‘status’. Het zijn van voorzitter van een sportorganisatie was ook altijd een vorm van status. Millennials zijn hier een stuk minder gevoelig voor.

3.      Millennials zoeken flexibiliteit en afwisseling maar zijn zeer loyaal en merk georiënteerd

Millennials zoeken dus geen status. Ze zoeken wel afwisseling en zelfontplooiing. Ze willen uitgedaagd worden. Repeterende taken en het vervullen van ‘functies’ past deze generatie niet. Ze willen zichzelf én hun omgeving ontplooien. Dat betekent echter niet per se dat het hoppers en switchers zijn. Millennials zijn namelijk best loyaal en merkvast. Maar wel alleen als deze merken voor genoeg verrassing en vernieuwing zorgen en genoeg ruimte laten voor dialoog en eigen initiatief.

4.      Millennials zijn niet formeel maar wel informeel solidair

Een steentje bij moeten dragen omdat het hoort. Dat is iets waar Millennials niet voor te porren zijn. Deze vorm van ‘formele solidariteit’ past niet bij de levensinstelling van deze generatie die juist de vrijheid zoekt om te kunnen doen waar zijn of haar hart ligt. Voor iets dat daadwerkelijk dicht bij het hart ligt, is de Millennial zeker bereid zich in te zetten. Hetzelfde geldt voor mensen die dichtbij staan. Dat noemen we ook wel informele solidariteit.

5.      Millennials zijn ondernemend en kritisch naar gezag

Met deze opmerking wil ik nog wel eens wat fronsende gezichten uitlokken maar ‘Millennials hebben het niet zo op babyboomers’. En al helemaal niet om mee samen te werken. Laat staan in vrijwillig verband. In beginsel al omdat babyboomers het niet zien als ‘samenwerken’ maar als ‘leiding geven aan’. Babyboomers zijn namelijk wel hiërarchisch ingesteld, Millennials helemaal niet. Een sprekende quote van een Millennial: ‘Dat het jou niet lukte betekent niet dat het mij ook niet lukt’. Dit is tekenend voor de behoefte van Millennials om wél gewoon het wiel opnieuw uit te willen vinden, want misschien dat het nu wel lukt. Daar tegenover staat de quote van een bestuurslid van een sportorganisatie: ‘Het bestuur is er om het beleid te bepalen en om het bureau hierop te controleren’. Hier zit een duidelijke mismatch.

“Dat het jou niet lukte betekent niet dat het mij ook niet lukt”

6.      Millennials zijn niet lui! Ze zijn efficiënt. Ze zoeken naar snelle en makkelijke oplossingen

Millenials worden vaak aangemerkt als lui. Eerlijk gezegd kan ik me vinden in die duiding, als je het vanuit het perspectief van de oudere generaties bekijkt. Dan klopt het dat Millennials eerder een werkbocht af zullen snijden als dat mogelijk is. Ze zetten niet eerst alle opties op een rij, werken deze vervolgens ook niet tot in de puntjes uit, bediscussiëren dit liever niet tot er een gedragen oplossing voor is en werken het dan ook niet netjes uit in de notulen. Millennials willen snel resultaat zien. Dat kun je zien als lui of als snel en resultaatgericht.

Van weetjes naar actie

Als je deze zes weetjes met elkaar combineert, komt je zo tot een lijst uitgangspunten en ideeën hoe Millennials te betrekken. Dat gaat dan over minder vergaderingen, geen vaste functies of commissies, vrijheid geven, minder sturing van bovenaf, etc. Veel van deze uitgangspunten kennen we wel. Ik geloof zelf meer in het ter discussie stellen van je gehele bestuurs- en organisatiemodel. Als je het helemaal opnieuw zou mogen schetsen, vanuit het oogpunt van Millennials, hoe zou het er dan uit zien?

Agile is de Millennial Way of working

Grote kans dat deze ‘nieuwe’ sportorganisatie, vanuit het oogpunt van Millennials, er heel ‘agile’ uitziet: snel, flexibel, wendbaar, impact makend en vol vrijheid om te ondernemen en te ontplooien. ‘Agile organiseren’ is een hot subject binnen veel bedrijven wereldwijd. Bekende voorbeelden van Agile organisaties zijn Spotify, ING en Eneco. Waar Spotify is opgericht door Millennials, hebben ING en Eneco beide een transitie naar een agile organisatie doorgemaakt. En niet omdat ze hiermee Millennials wilden aantrekken maar omdat de markt dit van ze vereist. Zij voelden de noodzaak hun organisatie zo in te richten dat ze sneller in kunnen spelen op de veranderende marktomstandigheden en veranderende wensen en behoeften van hun klanten. Iets waar de sport ook in grote mate mee te maken heeft en waar veel sportorganisaties tegenaan lopen. En dit is natuurlijk eigenlijk waar het om gaat!

Samengevat sla je dus met een agile sportorganisatie twee vliegen in één klap: je kunt flexibeler inspelen op de veranderende markt én je bent beter in staat Millennials aan te trekken om dit te realiseren. Voor sommige sportorganisaties is het betrekken van Millennials een doel op zich, bijvoorbeeld voor sportverenigingen die te maken hebben met een vrijwilligerstekort. Voor andere sportorganisaties kan het aantrekken van Millennials een mooie stap zijn in de transitie naar een meer ‘agile’ sportorganisatie.

“Met een agile sportorganisatie sla je twee vliegen in één klap: je kunt flexibeler inspelen op de veranderende markt én je bent beter in staat Millennials aan te trekken om dit te realiseren”

Maar een dergelijke transitie is een uitdaging. De meeste sportorganisaties bevinden zich in een netwerk met verschillende gemeentelijke en overheidsinstanties. Hoe neem je ook deze partijen mee in je ambitie sneller en flexibeler te opereren? Momenteel ben ik met een aantal sportorganisaties het ‘agile’ gedachtegoed aan het toepassen op deze desbetreffende sportorganisaties. Wil je daar meer over weten? Of wil je meer weten over Millennials, neem dan contact met me op (margot@firmaleef.nl; 0653798153).