Trainingsprogramma Sportermarketing

Algemene informatie

Waarom een training sportermarketing?

Sportermarketing is het geheel van activiteiten dat erop gericht is om mensen in beweging te brengen én te houden. Belangrijkste facet van sportermarketing: het stelt de sporter centraal in plaats van de sport. We weten allemaal hoe belangrijk het is vanuit je doelgroep te denken in plaats vanuit je product of dienst. Maar we weten ook allemaal dat dit moeilijker is dan het klinkt. Firma Leef! organiseert daarom, in samenwerking met VODW, een vijfdaagse training waarin we sportprofessionals volledig onderdompelen in de wereld van sportermarketing.

Doel en opzet

Sportorganisaties kunnen één of meerdere teams van 4-6 personen inschrijven voor de training. Deze teams doorleven in vijf trainingsdagen de vier facetten van sportermarketing (sporterinzichten, sporterstrategie, sporterconcepten en sporterexperience) en hoe sportermarketing optimaal in te richten binnen de eigen sportorganisatie (agile organiseren). De trainingsdagen bestaan uit een combinatie van inspirerende presentaties, kennisinjecties, het uitdenken en uitwerken van opdrachten en verrassende onderdelen. De teams krijgen allen een van te voren gedefinieerde opdracht mee waaraan ze alle trainingsdagen werken. Deze opdracht wordt door de organisatie zelf vormgegeven, in overleg met Firma Leef! Hiermee brengt het team alle kennis meteen in praktijk en maken ze direct impact op sporters. Naast samenwerking binnen de teams heeft de training tot doel kruisbestuiving tussen de verschillende sportorganisaties te realiseren.

Doelgroep

De training is geschikt voor ambitieuze mensen in de sport: sportprofessionals op (midden)management niveau of met de potentie daar op korte termijn naartoe te groeien. Idealiter zijn de teams multidisciplinair ingericht. Denk aan een combinatie van marketeers, communicatieprofessionals, data analisten, projectleiders, verenigingsondersteuners, sponsormanagers, etc.

Praktische informatie op een rij:

Vijf trainingsdagen in de periode van een paar maanden. Startdatum nader te bepalen.


Inschrijven met een team van 4-6 personen uit één sportorganisatie. Idealiter een multidisciplinair team. Teamwisselingen gedurende het traject zijn niet mogelijk in verband met elkaar opvolgende dagen en de doorlopende opdracht.


Kosten per team: € 7.500,- (inclusief alle programma onderdelen, materiaal, ondersteuning, catering en afsluitende borrel, exclusief BTW).


De training kan doorgang vinden bij inschrijving van vijf of meerdere teams (maximaal acht per training).