Sportfolio

 • Sportify

  NOC*NSF en de sportbonden willen de ongebonden sporter beter faciliteren, maar hoe? Het proces leidde van kwantitatieve analyse van de doelgroep en kwalitatief onderzoek naar de wensen en behoeften van deze doelgroep naar de ‘Concept car’ Sportify.

 • Utrecht Talent Center

  Sport Utrecht en de Utrechtse topsportverenigingen hebben de ambitie Utrecht te positioneren als sportstad voor talent en talentontwikkeling. Firma Leef! hielp de partijen te komen tot één inspirerend en concreet verhaal over de WHY, HOW en WHAT van het Utrecht Talent Center.

 • Sportakkoord Utrecht

  Samen met de gemeente Utrecht, SportUtrecht en vele bij sport betrokken organisaties in Utrecht hebben we het Sportakkoord Utrecht vormgegeven. Een akkoord met duidelijk focus en helder uitgewerkt in tien concrete speerpunten. Geen lappen tekst maar concrete activiteiten en challenges.

 • Manager Sporters & Fans KNGU

  Als interim manager van de Business Unit Sporters & Fans coach ik een team aan product managers en communicatiemedewerkers in het in de markt zetten van activiteiten om onze achterban te faciliteren. Van de organisatie van alle wedstrijden in het land en de gave events als The Finals en A Touch of Gold tot nieuwe fun activiteiten en het nijntje beweegdiploma.

 • Visie 2030

  In het ontwikkelen van de visie 2030 van Rotterdam Sportsupport hebben we de wereld van vandaag en de wereld van sport helemaal losgelaten. Oogkleppen af! We hebben trends en ontwikkelingen vanuit negen werelden verkend, van infrastructuur en milieu tot arbeidsmarkt & werk. Per trend hebben we onszelf twee vragen gesteld: wat kan de sport hiervan leren en waar kan sport een bijdrage leveren? In een tweede fase zijn alle inzichten gelegd naast de ambitie van de stad Rotterdam. Het resultaat is een verfrissende en inspirerende visie die verder gaat dan de standaardtrends en met nieuwe ideeën komt hoe sport, specifiek in Rotterdam, een belangrijke én mooie bijdrage kan leveren.

 • Samensmelting VSU & Harten voor Sport

  In 2016 ontstond de vraag in Utrecht: kunnen de Vereniging Sport Utrecht (VSU) en Harten voor Sport (HvS) op een efficiëntere en effectievere manier met elkaar samenwerken. ‘Ja’ was het antwoord en vanaf dat moment zijn de twee organisaties toe gaan werken naar samensmelting. Uitdaging van Firma Leef! was de nieuwe gezamenlijke strategie vorm te geven waarin de krachten van beide organisaties niet naast elkaar zouden staan maar met elkaar te verbonden zouden zijn. Het betrekken van alle stakeholders werd afgewisseld met in een klein team knopen doorhakken.

 • Partnerstrategie

  In het ontwikkelen van de nieuwe partnerstrategie voor de KNLTB hebben we een belangrijke draai gemaakt van rationele naar emotionele waarden van sponsoring. We hebben de tennissers letterlijk in beeld gebracht met behulp van persona’s en hebben hiermee de focus gelegd op de krachten en potentie van de KNLTB.

 • Workshops & presentaties

  Firma Leef! geeft regelmatig workshops en presentaties om sportprofessionals te inspireren en activeren. Terugkerende thema’s zijn ‘Millennials’ en ‘De toekomst van de sport en de sportvereniging’.

 • Ambition 2012

  Ambition 2012 was de sponsorstrategie en -activatie voor de Partners in Sport en suppliers van NOC*NSF en in de periode 2008-2012. De sponsorpropositie is het resultaat van een co-creatie proces tussen NOC*NSF en de toen al bestaande Partners in Sport. Belangrijkste resultaat van deze co-creatie: de Maatwerkwinkel met diverse activatiemogelijkheden voor alle partners.

 • Doelgroeponderzoek behoud

  Met behulp van context mapping (creatieve kwalitatief onderzoek methode) is diepgaand inzicht verkregen in de drijfveren van 18-25 en 35-45 jarige oud-hockeyers. Dit heeft de basis gevormd voor een longlist aan oplossingen voor werving en behoud van deze doelgroep.

 • Superspetters

  Superspetters is inmiddels een zeer succesvol zwemlesconcept van de KNZB. Diepgaande inzichten van ouders en kinderen tezamen met de heldere zwemvisie van de KNZB liggen hiervoor aan de basis. Na verkenning van meerdere positioneringsopties is gekozen voor een positionering waarin de kennis en kunde van de KNZB samenkomt met het creëren van fun voor de jonge zwemmertjes. Want lol in zwemmen in de weg naar een leven lang (veilig) zwemmen.

 • Programma Sportstimulering 4-12

  Voor Sportstimulering Amsterdam hebben we het multisport gedachtegoed, zoals geuit in verschillende artikelen, doorontwikkeld tot het nieuwe Amsterdamse beleidsplan sportstimulering voor 4-12 jarigen. Het resultaat is een onderbouwde aanpak vol inspiratie om de stakeholders in de stad hierin mee te krijgen.

 • Olympisch Plan 2028

  Het Olympisch Plan: een ambitieus plan om heel Nederland naar Olympisch niveau te tillen. Naast het plan zelf hebben we een onderscheidende communicatie-strategie ontwikkeld waarin de oer-Hollandse waarden van sport op een inspirerende manier tot uiting komen. Een creatief proces met alle betrokken stakeholders.

 • Strategie 2020

  De hockeyverenigingen hebben centraal gestaan in het ontwikkelen van het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de KNHB. Ze zijn van begin tot eind betrokken in creatieve sessies en met online co-creatie tooling. Het resultaat is een krachtig, kort en bondig strategisch meerjarenbeleidsplan met een duidelijke focus op vier thema’s vol ambitie om hockey in Nederland weer een stap verder te brengen.

 • Jongens handballen: 20 in 2020

  Het NHV wil meer jongens aan het handballen krijgen. We hebben ons daarom volledig ondergedompeld in de belevingswereld van 10-14 jarige jongens, onder andere middels context mapping en een brede trendverkenning. Het resultaat is een winnende positionering voor jongens handbal inclusief concrete proposities en een actieplan.