Van Buzz naar Business #2: Beleving

Buzzwoord #2: Beleving

We roepen regelmatig dat sporters ‘beleving’ zoeken en dat sportorganisaties dat dus ‘moeten’ bieden. Maar wat is beleving precies en waarom zoeken we het? De voorbeelden zijn vaak groots en meeslepend en daarom niet altijd toepasbaar voor de gemiddelde sportorganisatie. Maar het zijn ook de kleine dingen die het doen…

In deze reeks artikelen ‘van Buzz naar Business’ neem ik jullie mee in de wondere wereld van een aantal buzz woorden. Terminologie die je te pas en te onpas tegenkomt in de sportwereld. Woorden waarmee we elkaar misschien wel een beetje napraten zonder dat we precies weten wat we er concreet mee bedoelen of kunnen. Naar goed Rotterdams gebruik ‘niet lullen maar poetsen’ probeer ik in deze artikelenreeks een aantal buzz woorden plat te slaan en handvatten te bieden hoe je het gedachtegoed achter deze woorden ten gunste van je sportorganisatie kunt gebruiken. Want het zijn niets voor niets buzz woorden: er zit business in. In het eerste artikel stond het ‘ecosysteem’ centraal, in dit artikel ‘beleving’.

Forbes verwachtte begin 2017 dat in 2020 de klantbeleving de belangrijkste reden is waarom de consument voor een bepaald bedrijf of merk kiest. Hoe de klant de dienstverlening ervaart wordt dus belangrijker dan het product en de prijs daarvan. Dit geldt naar mijn mening exact zo voor de sportwereld én volgens mij is dit moment al aangebroken. We leven in een beleveniseconomie.

Vijf aspecten van beleving

Beleving is een breed begrip en biedt vele kansen voor sportorganisaties. Ik licht in dit artikel vier aspecten van beleving uit en duidt daarbij de achterliggende wensen en behoeften. Daarbij probeer ik direct concrete haakjes en ideeën te bieden hoe dit in te zetten voor de eigen sportorganisatie. Het zijn namelijk ook zeker de kleine dingen die het doen. Heb je eigen ervaringen of ideeën over beleving, voeg deze dan vooral toe in de opmerkingen! Beleving is een trend die grotendeels wordt gevoed door de Millennial generatie. Voor meer achtergrond over deze generatie, verwijs ik je naar een eerder artikel op SportknowhowXL.

1-Beleving gaat over het zoeken van uitdaging en het verleggen van grenzen

De sportwereld loopt misschien wel voorop in het bieden van beleving. Het kan niet groots of gek genoeg. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van extreme sporten. Als duiken van een 10-meter plank niet spannend genoeg meer is, gaan we gewoon highdiven van een plank van 20 of 27 meter hoog. Een beleving voor de sporter maar overigens ook voor de toeschouwers: dé reden dat ik dit enigszins verouderde voorbeeld graag gebruik. De eerste keer dat ik namelijk zwemmers van deze hoogte zag springen op TV was tijdens de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona. Wat een plaatje was dat. Een echte kijkersbeleving.

Het punt dat ik hier wil maken is dat beleving voor groepen sporters gaat om nieuwe uitdagingen aangaan en het verleggen van grenzen. Iets laagdrempeliger gaat het bijvoorbeeld ook over het verbeteren van je 10 kilometer tijd of dat van je segment op Strava. Voor het eerst 10 keer hooghouden kan ook al grensverleggend zijn. Once-in-a-lifetime bucketlist sportactiviteiten als een marathon rennen, meedoen aan een triatlon, een keer de Mont Ventoux op fietsen of de Kilimanjaro beklimmen zijn ook typische voorbeelden. De gekken die dit wekelijks doen daargelaten…

2-Fun is een zeer belangrijk element in het gevoel van beleving

Beleving staat vaak ook synoniem aan fun, aan lol hebben. En dan vooral met elkaar. Hardlopen vinden de meeste toch een tikkeltje saai maar in een foute kersttrui of met gekleurd poeder op ons gezicht is het toch een ander verhaal. Er wordt, soms letterlijk, een vleugje fun toegevoegd.

Dit toevoegen van fun kan op verschillende manieren. Een aantal voorbeelden:

  • Iets toevoegen aan de sport zelf, zoals hierboven omschreven door een andere trui aan te trekken of poeder te strooien. Het hardlopen blijft hetzelfde.
  • Fun aan de omgeving van de sport toevoegen of de omgeving veranderen. Denk dan bijvoorbeeld aan bandjes langs de kant van de weg tijdens de Dam tot Dam of door een event een keer op een hele andere plek te organiseren. Kan me voorstellen dat dit één van de succesfactoren van open water zwemmen is: even dat zwembad uit.
  • Het combineren van sporten. Zo is bijvoorbeeld padel ontstaan maar denk hierbij ook aan de ASM methodiek van donorsporten. Ja, het is goed voor sporters ook andere sporten te beoefenen, het is ook nog eens leuk.
  • Het bieden van variëteit. We zijn als mensen nou eenmaal snel verveeld. Variëteit kan zitten in het combineren van sporten, zoals hierboven, maar kan ook op andere manieren. Nooit eenzelfde training geven, andersoortige toernooien organiseren, etc.

3-Beleving door het verrassen van sporters

Iedereen kent denk ik wel de Fun Theory, het filmpje van Volkswagen waarin ze mensen verleiden de pianotrap te nemen. Dit gaat over fun maar het gaat nog meer over het verrassingseffect. Forensen worden verrast door de pianotrap en dit verleidt ze ook de trap, in plaats van de roltrap, te nemen. Echt een mooi voorbeeld! Maar naar een aantal keer de trap op en af hebben de meeste het wel weer gezien. Of gehoord, in dit geval.

Hier raken we het punt van variëteit ook weer. Het bieden van beleving vraagt continue aandacht en creativiteit. Hebben we, ook als sporter, iets één of twee keer gedaan dan is het voor velen al oud nieuws en niet leuk meer. Dat betekent dat je als sportorganisatie iedere keer weer iets nieuws moet verzinnen. Verandering en vernieuwing is de nieuwe constante. Dat geldt dus ook in de sport. Daar kun je je organisatie wel op inrichten, daar kom ik in het volgende artikel op terug.

Een gevoel van beleving wordt dus extra veroorzaakt door het element van verrassing. Ik was laatst betrokken bij het vormen van een vrijwilligersbeleid van een sportorganisatie. Verrassen speelt, naar mijn idee, ook een belangrijke rol in het waarderen van je vrijwilligers. Als je ieder jaar je vrijwilligers op eenzelfde manier waardeert, dan wordt het standaard en gaat het gevoel van waardering (wat ook een uitingsvorm van beleving is) hiervan omlaag. Verras je echter iedere keer met iets anders, op een ander moment, met een andere aanleiding, dan creëer je iedere keer opnieuw een beleving. Dit geldt overigens meer voor de jongere generaties, dan voor de oudere.

4-Maak het persoonlijk

Uitdaging, fun en verrassing, allemaal waar en belangrijk maar het kan volledig de plank mis slaan. Als je je doelgroep niet kent en begrijpt. Geen sporter is hetzelfde dus zijn gevoel van beleving ook niet.

De KNZB heeft recent onderzoek gedaan naar behoud van zwemmers. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat er verschillende drijfveren zijn waarom zwemmers zwemmen. Deze drijfveren zijn samengevat in onderstaand model. Je kunt je voorstellen dat als je een beleving wilt bieden, deze beleving er voor de verschillende type zwemmers heel anders uit ziet.

Model: KNZB zwemmers profielen

5-Een bijdrage leveren aan een betere wereld

Tot slot nog een vijfde aspect. Een tijdje geleden heb ik een oproep gedaan binnen mijn netwerk met de vraag naar persoonlijke memorabele sportervaringen. Bovenstaande conclusies komen onder andere daar uit. Maar wat opviel is dat veel van de reacties gingen over een sportervaring waarmee de sporter direct een bijdrage leverde aan een betere wereld en/of aan de mensen op deze wereld. Erg mooi de verhalen te lezen waarin mensen een uitdaging aangaan om een bijdrage te leveren aan een nog veel grotere uitdaging. Het gevoel een steentje bij te dragen is voor deze sporters ook al een beleving op zich. Bekend zijn de grote evenementen waarin groepen sporters fietsen, lopen of zwemmen om geld op te halen tegen vreselijke ziektes. Maar ook verhalen van sporters die zich inzetten om te sporten met jonge vluchtelingen zodat ze even hun gedachten kunnen verzetten of met senioren die daarmee even uit hun isolement worden gehaald zijn prachtig. Een beleving voor iedereen.

Een memorabele beleving = uitdaging + fun + verrassing + persoonlijk + een bijdrage leveren

Het uit elkaar trekken van deze aspecten van beleving is gekunsteld, dat heb je wellicht ook gemerkt. Er zit namelijk veel overlap in en de combinatie van de aspecten maakt juist de beleving echt memorabel. Maar het kan helpen om vanuit de vijf verschillende perspectieven te starten in een brainstorm hoe je meer beleving kunt bieden aan je sporters, vrijwilligers of andere doelgroepen. Ik beloof je dat je, zonder je te laten beperken door enige haalbaarheidsstudie toch snel wel op wat ideeën komt.

Offline & online beleving

Voor alles geldt: hoe kun je een beleving nog extra kracht bij zetten door offline en online te blenden? Wat kunnen bijvoorbeeld social media en gave nieuwe technologieën als virtual reality of hologrammen toevoegen? Voeg die elementen toe aan de brainstorm en wellicht kom je nog op andere ideeën. Ik geef toe, de ideeën worden niet per se meer haalbaar maar ieder wild idee kun je kleiner en daarmee beter haalbaar maken. Voor bepaalde doelgroepen kun je ook gaming meenemen in je brainstorm.

Vind je het leuk of interessant hier met jouw sportorganisatie mee aan de slag te gaan, denk dan ook nog eens aan de innovatietechniek die ik in het eerste artikel (link invoegen) in deze reeks beschreef. Kan ook tot super goede ideeën leiden. Bekijk voor meer inspiratie ook eens deze filmpjes. In het volgende artikel kom ik terug op hoe je continue aandacht voor het bieden van beleving kan borgen binnen je organisatie. Dan staat het buzz woord ‘agile’ centraal.