Van voetballer of hockeyer naar sporter

De kansen van multisport voor volwassenen

Vorige week heb ik een betoog gehouden over het belang van een multisport ontwikkeling voor kinderen. Daarbij heb ik de sport opgeroepen over de eigen silo heen te kijken en samen te werken om kinderen breed sportief te ontwikkelen. Maar ik geloof niet alleen in een multisport benadering voor kinderen. Ik geloof ook dat andere doelgroepen, hier samengevat onder de noemer ‘volwassenen’, meer en meer behoefte hebben afwisseling, nieuwe sportieve uitdagingen en verrassende sporterexperiences. Vandaar een tweede betoog. Dit keer niet zozeer over het belang van multisport, volwassenen zijn volwassen genoeg hun eigen keuzes te maken, maar wel over de kansen van multisport voor deze doelgroep(en).

Een korte wereldverkenning voorbij de trends van ‘individualisme’ en ‘flexibiliteit’

Flexibiliteit en individualisering zijn de afgelopen jaren twee trendtoverwoorden in de transitie van de sport geworden. En dat zijn het ook. De concepten, inspelend op deze trends, poppen als paddenstoelen uit de grond. Allemaal concepten die het leven van de sporter vooral veel makkelijker maken. Een goede ontwikkeling! Van online een tennisbaan reserveren, tot het bijhouden van je kilometers en verbrandde calorieën. Ook op het gebied van multisport worden deze trends als inspiratie voor nieuwe concepten gebruikt. Zo kun je in de vier grote steden met OneFit op tientallen verschillende locaties door de hele stad sporten. Heel individualistisch en flexibel: in de roos.

Maar er is nog zoveel meer naast individualisme en flexibiliteit. Ja, we worden allemaal individualistischer maar dat betekent niet dat we alles alleen willen en gaan doen. En ja, we zoeken flexibiliteit en gemak. Maar we zoeken ook meer en meer naar gave en bijzondere ervaringen. Ik duid daarom een aantal andere trends en ontwikkelen die, in mijn ogen, ook veel kansen bieden voor sport en multisport.

De nieuwe generatie: Millennials

Eind november heb ik een workshop mogen geven over Millennials (nieuwe generatie van mensen geboren na 1985), tijdens het KNLTB jaarcongres. Daar heb ik uitgebreid stilgestaan bij het feit dat deze doelgroep juist heel veel waarde hecht aan face-to-face contact en reallife ervaringen, daar waar we (als niet Millennials) denken dat deze generatie in zijn mobiele telefoon leeft. Dat is dus niet waar. Het is wel een generatie die snel verveeld is. Bij uitstek dus een generatie om met multisport concepten geïnteresseerd in sport te houden! Ze zoeken afwisseling, uitdaging en zelfontplooiing. Ja, er zijn zeker Millennials die hun hele leven zullen voetballen. Maar deze generatie levert wel het bewijs dat er een groeiende groep is die zich minder aangetrokken voelt tot een leven lang dezelfde sport, met hetzelfde team, op hetzelfde tijdstip en bij dezelfde vereniging.

Ik gebruik de Millennial generatie vaak als voorbeeld omdat deze generatie zich uitstekend laat afzetten tegen de babyboomers. En vaak zitten zalen met sportbestuurders vol met Babyboomers… Over de verschillen tussen deze generaties kan ik een artikel op zich schrijven, wellicht in een volgende artikelenreeks. Dit is voor nu niet de hoofdboodschap. Ook is het zo dat waar we mensen in ‘hokjes’ proberen te duwen er ook altijd een heleboel mensen buiten deze hokjes vallen. Ook dit ter zijde. Wel belangrijk: de Millennials zijn, als generatie, niet de eerste die de switch maken naar afwisseling, uitdaging en zelfontplooiing. De net iets oudere generaties (X en Y) hebben deze trend al ingezet.

Herdefiniëring van het sportspeelveld

Deze jongere generaties zien sport ook niet alleen als sport. Sport is vooral een middel in een leven dat draait om sociale contacten en memorabele ervaringen  Samen sporten staat gelijk aan een avondje samen eten of drinken. Belangrijke implicatie hiervan is dat het speelveld waar sport zich in bevindt zich niet meer beperkt tot sport. Je concurreert met andere sociale activiteiten als etentjes, feestjes en festivals. Je zou dit kunnen zien als bedreiging, ik zie een enorme kans! Zowel vanwege de mogelijke kruisbestuiving tussen deze werelden als vanwege het feit dat de sport hiermee nieuwe doelgroepen kan aanspreken.

Onze nieuwe definitie van welvaart: gezond is het nieuwe rijk

Een ander verschil tussen Babyboomers en Millennials: Babyboomers gaan voor geld, macht en status, Millennials interesseert dat helemaal niets. Hard werken en veel geld verdienen is niet altijd meer de norm, een gelukkig, gezond en ‘rijk’ leven leiden wel. Dat gaat over beleving en ervaringen. Sport kan hierin een belangrijke rol spelen. Enerzijds zien we al de opkomst van wellness-achtige sporten, aan de andere kant van het spectrum zien we de opkomst van extreme sporten. We noemen ze nu althans nog extreem; over een paar jaar zijn de huidige extreme sporten gewoon normaal. En gaat het in sport nog steeds wel om winnen? Of gaat het er meer om wie het meeste plezier heeft?!

Daar waar ik in mijn eerste artikel vooral het belang van multisport voor kinderen heb geduid, gelden die principes natuurlijk ook nog steeds voor volwassenen. Ook voor volwassenen is het goed zich breed lichamelijk te blijven ontwikkelen. De belangrijkste redenen: minder kans op blessures en meer plezier. Tot slot is het een feit dat veel sporten te maken hebben met seizoenen. De grootste skifan zoekt in de zomermaanden toch een andere sport en hele voetbalteams gaan in de zomerstop collectief tennissen. Kunnen we dat niet meer faciliteren?

Sportermarketing als basis voor multisport strategieën en concepten

We kunnen sporters veel beter faciliteren in hun multisport behoefte als we denken en doen vanuit het perspectief van de sporter en niet vanuit de silo’s van de sport. Een paar voorbeelden en ideeën. Te beginnen met een persoonlijk voorbeeld.

Ik loop hard, ik ben lid van een tennisvereniging, ik squash een paar keer per jaar en ik heb een racefiets. In de winter ga ik minimaal één keer naar de sneeuw. Daarnaast zou ik het best leuk vinden zo nu en dan nog een andere sport uit te proberen of gewoon een keer eenmalig te doen. Voor de fun. Alleen de KNLTB kent mij. De Atletiekunie, de KNWU, de Squashbond en de Nederlandse Skivereniging hebben geen idee wie ik ben. Ik weet zeker dat ik niet de enige ben met dit sportprofiel, of iets wat hier veel op lijkt. Ik ben onderdeel van een doelgroep die je beet kunt pakken, kunt profileren en een passend multisport aanbod kunt doen om mijn sportleven makkelijker én leuker te maken.

Een ander voorbeeld. Ik kan me zo voorstellen dat de achterban van de hockeybond, de tennisbond, het Watersportverbond en de Nederland Ski Vereniging best op elkaar lijkt. Ook dit is een doelgroep die je beet kunt pakken, kunt profileren en een passend multisport aanbod kunt doen. Ik zie hier enorme kansen voor combinatieproposities en kruisbestuiving. Enerzijds gaat dit om het faciliteren van al bestaande multisporters. Anderzijds is het ook een verleidingsmechanisme. Niet iedereen binnen deze door mij nu gecreëerde doelgroep zal aan al deze sporten doen. Nog niet althans…

Oproep aan de sport: stap uit je eigen silo en verenig je

Maar dit vraagt wel iets van de sport. Zoals ik al eerder aangaf: stap uit de eigen silo, stop met het tellen van je eigen leden en zoek elkaar op. Verdiep je als sport in de sporter, ga uit van zijn wensen en behoeften en creëer sportaanbod dat hierbij aansluit. Wat mij betreft is dat dus voor verschillende doelgroepen een multisport aanbod. Mijn hoofd zit boordevol multisport ideeën. Vind je het leuk hier meer over te horen of een keer te sparren over hoe jij de multisport gedachte kunt toepassen voor jouw sporters; bel of mail, dan drinken we een keer een kop thee (06-53798153; margot@firmaleef.nl)