Organisatie en financiering van de sport vanuit sporterperspectief

De sportergerichte blanco-vel aanpak

Met veel interesse volg ik de ontwikkelingen op het thema ‘Organisatie en financiering van de sport’ van de Nederlandse Sportraad. Gelukkig mag ik zo nu en dan mijn ideeën delen met de raad en partijen die hierin meedenken. Toch voel ik de behoefte een lans te breken ook eens vanuit een ander perspectief naar ditzelfde vraagstuk te kijken: het sporterperspectief. Het is alweer een paar jaar geleden dat ik een reeks artikelen publiceerde over het begrip Sportermarketing.  Hierin staan de sporters centraal, niet de sport, niet de sportorganisaties en niet de sportkoepels. Tijd om die theorie er weer eens bij te pakken en om van daaruit naar de toekomstige organisatie en financiering van de sport te schetsen. En dat op een blanco vel papier. Hoe zou het er dan uit kunnen zien?

De Nederlandse Sportraad is gevraagd de huidige organisatie en financiering van de sportbranche in beeld te brengen. Wat zijn de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen van en voor de sport in Nederland? Daar is een waardevolle verzameling aan inzichten en analyses uitgekomen. Verplichte literatuur voor iedereen die in de sport werkt. Daarnaast is de raad gevraagd om toekomstgerichte beleidsscenario’s voor de organisatie en financiering van de sportbranche te ontwikkelen.

Wat een mooie opdracht! Ik zou wel een blanco vel willen pakken en de organisatie en financiering van de sport, zonder belemmeringen vanuit de huidige situatie, eens opnieuw willen schetsen. Dat mis ik in de huidige aanpak. De huidige aanpak gaat uit van huidige sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Het voelt alsof we alleen wat schaven aan de huidige manier van organiseren en financieren. Terwijl we deze kans ook kunnen pakken om een ideaal toekomstbeeld neer te zetten. Met visie. En in mijn optiek dus gestart vanuit het perspectief van de sporter. Sportermarketing noem ik dat.

Natuurlijk is dat dromen en wellicht een beetje luchtfietserij. Er komt waarschijnlijk een beeld uit dat niet 1-2-3 te implementeren is. Maar het is altijd eenvoudiger om oplossingen en ideeën te downsizen en haalbaar te krijgen dan om vanuit geschaaf tot echte veranderingen te komen. Toch?! Ik ben de uitdaging aangegaan.

Meer weten? Voor SportknowhowXL schreef ik een vierluik over dit onderwerp.

  • In het eerste artikel heb ik de urgentie geduid: de sport kan (moet) wat mij betreft een stuk efficiënter en daarmee effectiever georganiseerd worden.
  • In het tweede artikel introduceer ik vier stappen van mijn blanco-vel-aanpak vanuit sporterperspectief
  • Het derde artikel is een reflectie op het uitgebrachte advies van de Nederlandse Sportraad. Dit advies kwam middenin deze reeks uit.
  • Het vierde artikel is de lakmoesproef van mijn blanco-vel-aanpak: een uitwerking voor één specifieke doelgroep, namelijk kinderen op de basisschool.

Wil je eens van gedachten wisselen op dit thema, lijkt me leuk! Neem dan contact op via margot@firmaleef.nl