Superspetters leidt tot super spetters

Een inmiddels zeer succesvol zwemlesconcept in zwemtechniek en lesopbouw maar vooral ook in positionering, doelstelling, communicatie en uitstraling.

Trots op: een concept zo concreet dat de KNZB goed in staat werd gesteld direct over te gaan tot realisatie.

(2012 – vanuit VODW)
Client:KNZB