Project in de sportlight: Jongens Handballen?!

20 in 2020

Handbal staat in de sportlight de afgelopen jaren. Dankzij ‘onze’ dames maken we kennis met een sport die we niet zo goed kenden maar die eigenlijk best heel leuk is. Ook de sportmarketeers erkennen de potentie van handbal (bron: Sportnext). Het Nederlands handbalverbond plukt hier ook al wel mondjesmaat de vruchten van. Maar wel alleen aan de vrouwelijke kant van de sportersbase. Jongenshandbal laat al jarenlang een dalende trend zien.

Maar het Nederlands Handbalverbond (NHV) heeft ambitie. Zij wil de dalende lijn in het aantal handballende jongens keren en gaat voor 20 in 20: 20.000 mannelijke handballers in 2020. Maar wat weerhoudt jongens ervan te gaan handballen? En waarom stoppen jongens ermee? Het NHV heeft al vele ideeën maar het ontbreekt aan tijd en middelen alles aan te pakken. Firma Leef! heeft het NHV geholpen de juiste keuzes te maken op basis van diepgaande sporterinzichten.

Innoveren is het combineren van twee of meer bestaande elementen tot iets nieuws. Dat geldt ook voor inzichten.

Firma Leef! heeft samen met het NHV inzichten opgedaan vanuit verschillende perspectieven. Van een deepdive in de belevingswereld van de (mannelijke) tiener van tegenwoordig tot een kwantitatieve uitstroom analyse en van kwalitatief onderzoek onder de doelgroep (handballers, oud-handballers en niet-handballers) tot het verzamelen van inzichten en best practices vanuit handbalverenigingen. Alles met als doel de kink in de kabel te vinden. Waar in de handbal journey (zie visual hieronder) van jongens gaat het niet goed? Kennen jongens de sport wel, maken ze er kennis mee? Of is het grootste probleem dat jongens massaal snel weer stoppen met handbal omdat het tegen valt? Pas als we weten waar het probleem zit, kun je gericht en met focus met oplossingen komen.

Alle opgedane inzichten zijn bij elkaar geraapt, geclusterd en gecombineerd. Het verzamelen van inzichten vergelijk ik wel eens met innoveren: het combineren van bestaande dingen tot iets nieuws. Dat geldt ook voor inzichten. Daar waar inzichten vanuit verschillende perspectieven samen komen ontstaat iets. Voor het NHV hebben we alle opgedane inzichten (vanuit de hierboven genoemde bronnen) geclusterd naar 16 thema’s.

Vanuit deze clusters is de discussie gevoerd: hoe spelen we het beste in op de grootste problemen én kansen in deze handbal journey? Dit heeft geleid tot een hele lading aan ideeën; van abstract tot heel concreet. Een analyse van de verwachte impact en haalbaarheid heeft geleid tot een definitieve shortlist aan activiteiten.

Eén overkoepelende positionering voor jongens handbal

Belangrijk onderdeel van de uiteindelijk oplossing is één overkoepelende positionering. Een positionering die geldt als inspiratiebron en toetssteen voor de uit te voeren wervings- en behoudsactiviteiten. Met deze positionering zorgt het NHV ervoor dat alle communicatie en activiteiten dezelfde uitstraling hebben en hiermee een eenduidig beeld afgeven aan de jongens. Een winnende positionering is relevant voor de doelgroep, passend bij de sport als geheel en onderscheidend ten opzicht van andere sporten én andere activiteiten. Voor jongens handbal hebben we gezien dat de optimale positionering bestaat uit een combinatie van drie elementen:

  • Fysiek (dynamisch, atletisch, explosief). Dit is echt karakteristiek voor de sport. Handbal is de meest fysieke teamsport. Daarbij is het voor jongens in deze leeftijd heel relevant.
  • Scoren (iedereen, gelijkwaardig team, veel scoren). Dit element mag voor de doelgroep jongens meer naar voren worden gebracht.
  • Trics (skills, techniek, fun). Dit element voegen we expliciet toe aan jongens handbal. Hiermee vergroten we de relevantie en het onderscheidend vermogen van de sport.

Deze drie elementen komen terug in alle activiteiten gericht op jongens handbal.

Op naar 20 in 2020

Nieuwgierig naar de uitrol van deze positionering en de activiteiten en concepten die hieronder hangen? Hou dan het NHV de komende periode goed in de gaten! Mocht je meer willen weten over het opdoen van diepgaande sporterinzichten of het ontwikkelen van een winnende positionering voor jouw sport, neem dan contact op met Margot.