Project in de sportlight: Rotterdam Sportsupport

Project in de sportlight: Rotterdam Sportsupport

Sportoogkleppen af en de wereld verkennen!

Sport professionals zijn echte sportfans. Zij ademen sport. Zij leven voor de sport. Deze passie is enorm inspirerend. Maar… in de zoektocht naar vernieuwing is het essentieel de sport oogkleppen af te zetten en de wijde wereld te verkennen. Zo het geschiede in het project van Firma Leef! voor Rotterdam Sportsupport.

Firma Leef! heeft Rotterdam Sportsupport de afgelopen periode geholpen bij het ontwikkelen van haar nieuwe toekomstvisie. In het proces hebben we de dag van vandaag helemaal los gelaten en hebben we gekeken hoe de wereld, juist die buiten de sport, eruit ziet in 2030.

In drie werksessies hebben we in totaal negen hele diverse werelden verkend:

Zorg & gezondheid, Onderwijs & wetenschap, Infrastructuur, leefomgeving & milieu, Economie, Arbeidsmarkt & werk, Technologische innovatie, Politiek & samenleving, Cultuur & maatschappij en Demografie. Per wereld hebben we de belangrijkste trends en ontwikkelingen bekeken, geluisterd naar de wijzen en inspirators binnen deze wereld en inspirerende concepten bekeken die inzicht en inspiratie geven voor de toekomst. Hierbij hebben we onszelf iedere keer twee vragen gesteld:

  • Welke rol kan sport in de toekomst spelen in deze wereld?
  • Wat kan sport leren van deze wereld?

Na deze wereld werksessies hebben we de vertaalslag gemaakt naar de specifieke situatie in Rotterdam en een mogelijke rol voor een (ver)nieuw(d) Rotterdam Sportsupport. Het resultaat is visie die verder kijkt dan de dag van morgen, die verbindingen legt met een grote diversiteit aan maatschappelijke vraagstukken en die de kansen voor sport in Rotterdam pinpoint. Een visie als inspiratiebron voor Rotterdam Sportsupport en haar medewerkers voor de komende jaren.

Gert-Jan Lammens, directeur van Rotterdam Sportsupport, over de samenwerking met Firma Leef!:

“Rotterdam Sportsupport zocht naar begeleiding in het ontwikkelen en vormgeven van een nieuwe strategische visie. Firma Leef bleek daarvoor de uitgelezen partij te zijn. De kern van de match tussen Firma Leef en Rotterdam Sportsupport ligt in de basis bij een sterk overeenkomende filosofie. Zo hebben we beiden de ambitie om meer mensen te laten genieten van sport. Ook de drang naar vernieuwende concepten, waarmee vanuit de kracht van sport en bewegen verschil wordt gemaakt is voor beide organisatie een belangrijke rode draad in denken en doen. Rotterdam Sportsupport staat bekend om haar vooruitstrevendheid en innovatiedrang. We laten ons daarin niet beperken tot de wereld van sport. De intrinsieke waarden van sport en bewegen kunnen met name in relatie tot maatschappelijke opgaven buiten de sport worden verzilverd. Het ‘kleuren buiten de lijnen van de sportvelden en geloven in kruisbestuiving tussen sporten én met de wereld daarbuiten’ waar Firma Leef zich mee presenteert sluit daarin optimaal aan bij onze belevingswereld.

 Margot van Beusekom, eigenaar en oprichter van Firma Leef is een onderscheidend professional en een bijzonder prettig persoon om mee te werken. Ze denkt en doet mee op vele niveaus, is zeer accuraat, overtuigend in haar handelen en bezit het vermogen om naast je te komen staan zonder verwarring in taak- en rolverantwoordelijkheid te veroorzaken. Verder is Margot een harde werker die niet te beroerd een stapje extra te doen en de boel scherp te houden. Vanuit haar timmermansoog voor de veelheid aan belangen, is zij in staat gebleken een voor ons multifunctioneel en intern gedragen product af te leveren.”

Mocht je meer willen weten over deze aanpak of over de inhoudelijke inspiratie achter de negen verkende werelden, neem dan contact met me op (margot@firmaleef.nl; 06-53798153)