De VSU en Harten voor Sport bundelen krachten

De VSU en Harten voor Sport bundelen krachten
april 4, 2018 admin

Samen streven naar Utrechts Sportgeluk

In 2016 ontstond de vraag in Utrecht: kunnen de Vereniging Sport Utrecht (VSU) en Harten voor Sport (HvS) op een efficiëntere en effectievere manier met elkaar samenwerken. ‘Ja’ was het antwoord en vanaf dat moment zijn de twee organisaties toe gaan werken naar samensmelting. Belangrijke mijlpaal hierin was de gezamenlijke aanvraag, vanuit de nieuwe organisatie voor de uitvoering van het beleid op Sport, bewegen en verenigingsondersteuning in Utrecht.

Firma Leef! is vanaf het begin betrokken geweest en is trots op het resultaat. Op dit moment beoordeelt de gemeente de aanvraag. Het is dus nog even spannend of de nieuwe organisatie voor sporten en bewegen in Utrecht definitief de klus toegekend krijgt. Maar daar gaan we wel vanuit!

Het resultaat

Uitdaging was om de krachten van beide organisaties niet naast elkaar te zetten maar meer met elkaar te verbinden om effectiever en efficiënter te zijn. Daar is in het proces, begeleidt door Firma Leef! en met betrokkenheid van vele mensen in beide organisaties, extra aandacht aan besteed. Een aantal voorbeelden van uitkomsten:

  • Verbeterde samenwerking en directe communicatielijnen in de wijk tussen de beweegmakelaars, verenigingsadviseurs, buurtsportcoaches, sportaanbieders en sociale partners.
  • Verduurzamen van het aanbod gericht op specifieke kwetsbare groepen in de wijk door, in samenwerking met de verenigingsadviseurs, dit aanbod te verbinden aan sportaanbieders (sportverenigingen en anders georganiseerde aanbieders).
  • Kennis over de verschillende sportaanbieders (verenigingen, anders georganiseerd en de kleine zelfstandigen in de wijk) samenbrengen. Dat geeft meer kracht en inhoud aan belangenbehartiging.
  • Er is één aanspreekpunt in het netwerk aangepast sporten, dicht op de verenigingsadviseurs, waardoor Utrechters met een beperking sneller en beter gematcht kunnen worden aan een sportaanbieder.
  • Beter in staat zijn sportpromotie lokaal relevant te maken en dichtbij de mensen te brengen.

De visie: Utrechts Sportgeluk

De nieuwe visie van de organisatie is de rode draad in het denken en doen van alle medewerkers. We hebben ervoor gekozen de visie te richten op het Sportgeluk van de Utrechter.

Wij geloven dat sport gelukkig maakt, in vele opzichten. Het is daarom ons streven sport en bewegen een vaste waarde te laten zijn in het leven van iedere Utrechter. Iedereen die wil bewegen, in welke vorm dan ook, moet daar de mogelijkheid voor hebben. En voor wie sport en bewegen minder vanzelfsprekend is, zijn wij er om ze de kracht van sport te laten ervaren. Iedereen maakt deel uit van de samenleving, iedereen moet kunnen meedoen.

Sportplezier is in onze visie de sleutel. Sportplezier zorgt er namelijk voor dat mensen terugkomen en dat is de weg naar duurzame sport- en beweegparticipatie. Daarbij streven wij naar sporten in georganiseerd verband want georganiseerd sporten is duurzaam sporten. Plezier creëren we door Utrechters goed te leren bewegen, ze te inspireren en te verleiden met het juiste aanbod, ze een veilige en inspirerende sportinfrastructuur te bieden, ze zichzelf te laten ontplooien en door gezamenlijk sportsuccessen te vieren.

Deze visie moet ervoor gaan zorgen dat, in de volgende fase én als de aanvraag wordt toegekend door de gemeente, de twee organisaties op een natuurlijke manier samensmelten. Uiteraard is daar nog wel wat werk aan de winkel.